Over BLG Psychologen

BLG Psychologen is een kleinschalige psychologenpraktijk in Gorinchem voor Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Zorg in de Basis Generalistische GGZ zorg is gericht op lichtere psychische klachten en is hierdoor meer kortdurend van aard. Specialistische GGZ is gericht op meer complexe problematiek.

Medewerkers

Op dit moment zijn er 5 psychologen/orthopedagogen en 1 praktijkondersteuner management werkzaam in onze praktijk. Alle psychologen werken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Mw. M.B.J. (Marianne) Avci-Huissen Praktijkondersteuner management GGZ
Mw. drs. G.M. (Gerrie) de Groot Psycholoog NIP, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut
Mw. drs. J. (Jet) Hellema Psycholoog NIP, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut
Mw. D. (Desiree) Kluijtmans Basispsycholoog kind en jeugd SKJ
Mw. A. (Arina) de Jong Basispsycholoog kind en jeugd SKJ
Mw. R. (Rowie) Lammers Basispsycholoog volwassenen en kind en jeugd SKJ

Missie en visie

Als kleinschalige zorgaanbieder binnen de Geestelijke Gezondheidszorg stelt BLG Psychologen zich tot doel een kwalitatief zorgaanbod te bieden voor cliënten uit Gorinchem en omstreken. Door middel van diagnostiek en behandeling wil BLG Psychologen bijdragen aan het vergroten van inzicht en begrip, het versterken van veerkracht en zelfvertrouwen, het verminderen van klachten en het op eigen kracht om kunnen gaan met toekomstige uitdagingen/problemen. We werken met evidence-based behandelmethoden en werken zo kort als kan en zo lang als nodig.

Beleid, kwaliteit en privacy

Als organisatie zijn we voortdurend bezig met het bewaken en doorontwikkelen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Regelmatig Multidisciplinair overleg is hiervoor het centrale instrument. Daarnaast hebben wij in 2015 met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijkse visitatietraject van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.
In de loop van 2016 is het Kwaliteitsstatuut GGZ van BLG Psychologen goedgekeurd. In dit document wordt uiteengezet hoe de kwaliteit binnen onze instelling wordt gewaarborgd.
Onze behandelaren zijn aangesloten bij relevante vakverenigingen, zoals NIP, NVO, NVGzP en VGCt.

Wij meten structureel en herhaaldelijk de toestand van de cliënten en het behandeleffect met behulp van hiervoor ontwikkelde meetinstrumenten. Wij gebruiken hiervoor de methodiek Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor de jeugd wordt hierbij gebruik gemaakt van SPSY, en OQ-45 wordt gebruikt voor volwassen cliënten. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden met cliënten besproken en helpen bij het evalueren en waar nodig bijstellen van het behandelplan.

We zetten ons in op het gepast implementeren van e-Health en het verder intensiveren van de samenwerking met huisartsen, scholen en andere zorgaanbieders.

In een verdergaande professionalsering blijven we de kwaliteitsstandaarden, generieke modulen en/ of zorgstandaarden blijvend ontwikkelen. In onze behandelingen werken wij conform de zorgpaden, te vinden op www.zorgpaden.nl. Inmiddels hebben we een aantal zorgpaden ontworpen en uitgewerkt.

Bovenstaande is terug te vinden in de cliënteninformatie op onze website. Een aantal voorbeelden van uitgewerkte zorgpaden staan onder het kopje zorgpaden op deze website.


Privacy statement

Informatie over het gebruik van cookies op deze website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen wij anoniem gegevens bijhouden over uw bezoekgedrag. Dit helpt ons om deze website te verbeteren. Op deze pagina kunt u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies wij plaatsen.

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketingacties.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Cookies voor bijhouden van statistieken

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van software van Google hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor: het gebruik van Google Analytics; het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s; het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s; het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt; het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven; het optimaliseren van de website.

Voor het gebruik van bovenstaande gegevens hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Ook wordt het IP-adres van de bezoeker geanonimiseerd. Er worden geen gegevens met Google gedeeld en er worden geen andere Google diensten gebruikt in combinatie met Google Analytics-cookies. Overige / onvoorziene cookies Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat deze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Afzeggingen & Klachten

Afzeggingen
Wanneer de specifiek voor u gereserveerde tijd gewijzigd of afgezegd moet worden, verzoeken wij u dit tijdig te doen. Op deze wijze hebben wij de mogelijkheid om de vrijgekomen tijd te gebruiken ten gunste van een andere cliënt. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig wordt geannuleerd (d.w.z. ten minste 24 uur van te voren), zijn wij genoodzaakt om de kosten bij u in rekening te brengen.

Klachten
Binnen onze praktijk nemen overleg en kwaliteitsbewaking een belangrijke plaats in. Toch kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Als u een klacht heeft, neemt u dan gerust contact met ons op. Liefst met degene waarop de klacht betrekking heeft en anders met de praktijkhouder. Wij zullen dan ons best doen om uw klacht te verhelpen. Komen we er onderling niet uit, dan kunt u terecht bij onze LVVP klachtenfunctionaris. Mocht dat resultaat onvoldoende zijn, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken in Den Haag. In het BIG-register ingeschreven psychologen vallen onder het tuchtrecht.

Klachten en geschillenregeling Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:

Naam instelling: Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company / vertrouwenspersoon van AKJ Contactgegevens: LVVP@klachtencompany.nl / (088) 2341606 / Postbus 3106, 2601 DC Delft. / (088) 5551000 of info@akj.nl De klachtenregeling is hier te vinden: Link naar klachtenregeling: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-overde-behandelaar/.

Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag De geschillenregeling is hier te vinden: Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/ III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

Cliënttevredenheid

BLG Psychologen meet de tevredenheid van cliënten na elke behandeling met behulp van de Consumer Quality Index (CQi). De CQi is een gestandaardiseerde vragenlijst die gebruikt wordt voor het meten, analyseren en rapporteren van de ervaren kwaliteit rond kortdurende ambulante GGZ en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. Cliënten blijken hun behandeling bij BLG Psychologen te waarderen met het gemiddeld rapportcijfer 8,2. Elk halfjaar (januari/ juli) wordt dit rapportcijfer geactualiseerd. We zijn trots op dit resultaat. We besteden veel tijd aan het analyseren van uw antwoorden en de resultaten, zo kunnen we onze kwaliteit continu blijven verbeteren.