Cliënt informatie

CLIËNTEN INFORMATIE
-------------------------------------------------------------------------------------------

ANGSTSTOORNISSEN

HOE HERKENT U EEN ANGSTSTOORNIS?
Iedereen heeft weleens last van angst of spanning. Dat is niet erg want angst is een normale reactie op gevaar. Mensen met een angststoornis zijn echter angstig zonder dat daar een reden voor is. Denk daarbij aan: terugkerende, hevige angst wanneer u in een bioscoop of trein zit of bij iemand op visite gaat. De klachten zijn zo erg dat ze uw leven beheersen. Functioneren gaat niet meer. De angst is dan niet meer “normaal”. U heeft een angststoornis.

VEEL VOORKOMENDE ANGSTSTOORNISSEN ZIJN:
Angst voor pleinen (agorafobie)
Angst voor kleine ruimtes (claustrofobie)
Hoogtevrees
Spinnenfobie
Angst om met andere mensen te zijn (sociale angst)
Angst dat er iets gebeurt als je een bepaalde handeling niet uitvoert.

KLACHTEN EN SYMPTOMEN
De klachten bij angst verschillen van persoon tot persoon. Veel voorkomende symptomen zijn hartkloppingen, ademnood (hyperventileren), trillen en zweten. Ook kan het zijn dat u denkt dat u gek wordt of dat u dood gaat.

Angststoornissen zijn in veel gevallen heel goed te behandelen.
Er wordt samen met u een keuze gemaakt welke behandeling het best bij u past.
Meestal wordt cognitieve gedragstherapie toegepast. U leert uw angstgedachten om te zetten naar reële gedachten en te ontspannen. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van exposure.
Hierbij leert u zich stap voor stap bloot te stellen aan uw angsten.
Er kunnen ook andere methoden worden ingezet, zoals EMDR. Deze techniek zorgt ervoor dat de emotionele lading van een nare herinnering afneemt.

WELKE ANGSTSTOORNISSEN BEHANDELEN WE BIJ BLG PSYCHOLOGEN
Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Angst voor de angst speelt bij deze psychische klachten een grote rol. De meest voorkomende angststoornissen zijn: Paniekstoornis,
Posttraumatische stress-stoornis (PTSS),
Sociale angststoornis of sociale fobie
Gegeneraliseerde angststoornis

Een aantal tips hoe om te gaan met iemand die een angststoornis heeft:
Erken en accepteer de angst.
Ga niet mee in het vermijden. Dit verergert de angst alleen maar.
Zorg eventueel voor ontspanning en afleiding door bijvoorbeeld samen met uw partner of kinderen iets te ondernemen.
Van belang is om oog te hebben voor de (andere) kinderen in het gezin.
BLG Psychologen biedt naast gesprekken ook online hulp aan. We werken hiervoor met eHealthmodules van Therapieland. Er zijn verschillende modules voor angst beschikbaar.

Wilt u meer weten over angst en paniek raadpleeg dan de Angst, Dwang en Fobie stichting of het fonds psychische gezondheid.
www.adfstichting.nl/
www.psychischegezondheid.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

AUTISME SPECTRUM STOORNIS
Bij mensen met autisme spectrumstoornis functioneren de hersenen anders. Het is vaak moeilijk om echt contact te krijgen. Het contact is minder wederkerig, dat wil zeggen dat je minder het gevoel hebt dat het van twee kanten komt.
Mensen met autisme kunnen zich vaak moeilijk verplaatsen in anderen en voelen sociale signalen niet goed aan.
Autisme spectrumstoornis komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De meeste kinderen met autisme blijven ook in hun latere leven voldoen aan de diagnose. Wel zijn er veranderingen mogelijk in de aard van de symptomen.
Autismespectrumstoornissen kan per persoon anders tot uiting komen: autisme verwijst naar een zeer diverse groep personen bij wie de sociale en andere problemen verschillen in ernst en type, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten.

SIGNALEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS
Signalen die erop kunnen wijzen dat iemand één van de verschillende vormen van autisme heeft:
Moeite met het begrijpen van non-verbale signalen (oogcontact, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding etc.) van andere mensen.
Moeite met het zelf gebruiken van non-verbale signalen.
Moeite met het maken van contact met andere mensen.
Niet flexibel in denken en handelen.
Extreme interesse in een bepaald onderwerp of activiteit (dit kan obsessieve vormen aannemen).
Moeite met sociaal taalgebruik (dit kan variëren van helemaal niet praten tot altijd de 'verkeerde' dingen zeggen).

BEHANDELING BIJ BLG PSYCHOLOGEN
Bij het onderzoek naar autisme spectrum stoornis en bij de behandeling van autisme spectrum stoornis is het belangrijk dat het gezin, en indien de cliënt een kind of jeugdige is, daarnaast ook de school wordt betrokken in de behandeling.
Bij milde problemen maken we vooral gebruik van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.
Wij verwijzen we wanneer we het vermoeden van ernstige autismespectrumstoornis hebben door naar een op autisme spectrum stoornis gespecialiseerde GGZ instelling
BLG Psychologen biedt naast gesprekken ook online hulp aan. We werken hiervoor met eHealthmodules van Therapieland. Er is een module voor kinderen met autisme en een module voor autisme in de partner relatie.

Wilt u meer weten dan kunt u terecht bij: het fonds psychische gezondheid of de ouder verenging Balans perspectief voor ieder kind.
www.balansdigitaal.nl
www.psychischegezondheid.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

DEPRESSIE
Depressiviteit komt veel voor. In alle leeftijden, bij zowel mannen als vrouwen en onder hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders krijgt ooit in het leven een depressie. Vrouwen zijn vaker depressief dan mannen. En mensen met een lage opleiding zijn vaker depressief dan mensen die hoogopgeleid zijn.

WAT IS EEN DEPRESSIE
Iedereen voelt zich wel eens rot en verdrietig. Mensen zeggen dan vaak dat ze in een dipje zitten. Als u deze klachten herkent en ze langer dan 2 weken de hele tijd aanwezig zijn, kan het zijn dat u een depressie heeft.

DEPRESSIE: KLACHTEN EN SYMPTOMEN
U heeft nergens meer zin in.
U bent vaak moe.
De klachten lijken uw leven te beheersen.
U moet vaak huilen.
U voelt u leeg of somber.
U kunt zich niet concentreren.
U heeft geen puf, geen energie.
U vindt dat het leven geen zin heeft.
U heeft gedachten over de dood.
Herkent u deze klachten? Dan kan het inderdaad zijn dat u een depressie heeft. Vaak kan hulp heel goed helpen. Wacht daarom niet lang met naar de huisarts gaan.

BEHANDELING BIJ BLG PSYCHOLOGEN
Depressie kunnen wij goed behandelen. Wij bieden meestal cognitieve therapie aan. Dat betekent dat we dieper ingaan op uw gedachten en uw gedrag. U krijgt uitleg over wat depressieve klachten zijn. En over wat er wel werkt en juist niet werkt om depressieve klachten tegen te gaan. Ook leert u hoe u niet-helpende gedachten kunt vervangen door helpende gedachten. Daarnaast leert u hoe u zich beter kunt ontspannen.
BLG Psychologen biedt naast gesprekken ook online hulp aan. We werken hiervoor met eHealthmodules van Therapieland. Hier worden gesprekken gecombineerd met online hulp, zoals video’s met uitleg en creatieve opdrachten.

MEDICATIE
In combinatie met therapie worden soms (tijdelijk) antidepressiva of een kalmeringsmiddel voorgeschreven. Deze zorgen ervoor dat u zich iets beter gaat voelen waardoor u beter aan de slag kunt in de behandeling. Medicatie wordt echter alleen voorgeschreven wanneer dit echt nodig is. Medicijnen kunnen soms vervelende bijwerkingen hebben.

KINDEREN EN DEPRESSIVITEIT: UW ROL ALS OUDER
Heeft uw kind last van een depressie of somberheid? Dan wordt u als ouder sterk betrokken bij zijn/haar behandeling. U krijgt handvatten aangereikt over hoe u het beste om kunt gaan met uw kind.

Wanneer er sprake is van ernstige depressieve klachten of wanneer er sprake is van crisisgevoelig, dan kunt u niet goed bij BLG psychologen terecht, u wordt dan verwezen naar een meer gespecialiseerde instelling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de depressie vereniging of het fonds psychische gezondheid of de Nederlandse vereniging voor psychiatrie
www.psychischegezondheid.nl
www.depressievereniging.nl
https://www.nvvp.net

-------------------------------------------------------------------------------------------

GEDRAGSSTOORNISSEN
Iedereen vertoont weleens lastig gedrag. Dat hoeft op zich niet problematisch te zijn. Het wordt pas een probleem als de klachten lang aanhouden, regelmatig voorkomen en hinderlijk zijn voor de omgeving. Vaak spelen aanleg en omgevingsfactoren, zoals gepest worden, ziekte of spanningen in het gezin een rol.

BEHANDELING BLG PSYCHOLOGEN
Bij gedragsstoornissen wordt het gezin en bij kinderen en jeugdigen daarnaast ook de school betrokken. We maken daarbij gebruik van cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie.
BLG Psychologen biedt naast gesprekken ook online hulp aan. We werken hiervoor met eHealthmodules van Therapieland. Hier worden gesprekken gecombineerd met online hulp, zoals video’s met uitleg en creatieve opdrachten.
Voor zeer complexe gedragsstoornissen kunt u niet goed terecht bij BLG psychologen, u wordt dan verwezen naar een instelling die meer behandelmogelijkheden heeft

Wilt u meer weten dan kunt u terecht bij:

De ouder verenging Balans perspectief voor ieder kind. https://www.balansdigitaal.nl/

-------------------------------------------------------------------------------------------

ADHD
Volwassenen en kinderen met ADHD hebben last van concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Hiervan ondervinden zij veel hinder in hun dagelijks leven. Het komt ook vaak voor dat ze wel ernstige concentratieproblemen hebben, maar geen hyperactiviteit of impulsiviteit. Dan noem je het AD (H) D.

Mensen met ADHD of AD(H) D hebben ook vaak last van stemmingswisselingen en/of slaapritmeproblemen. Daarnaast hebben ze moeite met plannen, organiseren, overzicht houden over de hoeveelheid tijd en het schakelen van de aandacht.

BEHANDELING BIJ BLG PSYCHOLOGEN
Bij BLG psychologen wordt regelmatig onderzoek gedaan naar ADHD bij kinderen en bij volwassenen.

Bij het onderzoek en de behandeling betrekken we de ouders/het gezin. Als het een kind of jeugdige betreft ook de school.
We maken bij de behandeling gebruik van cognitieve gedragstherapie in combinatie met systeemgesprekken.
BLG Psychologen biedt naast gesprekken ook online hulp aan. We werken hiervoor met eHealthmodules van Therapieland. Hier worden gesprekken gecombineerd met online hulp, zoals video’s met uitleg en creatieve opdrachten. Er zijn specifieke modules voor ADHD.

Wanneer er meer specifieke behandeling nodig is, verwijzen we door naar een meer gespecialiseerde instellingen die meer behandelmogelijkheden heeft.

Wilt u meer weten dan kunt u terecht bij:
De ouder verenging Balans perspectief voor ieder kind.
www.balansdigitaal.nl/

-------------------------------------------------------------------------------------------

TRAUMA EN PTSS
Er zijn soms indringende gebeurtenissen waardoor u psychische klachten krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een auto-ongeluk, overval of seksueel misbruik. De meeste mensen kunnen een traumatische ervaring zelf verwerken. Maar soms lukt dat niet. De herinneringen en de daarbij behorende angstige gevoelens en/of gevoel van machteloosheid blijven terugkomen. Deze klachten kunnen wijzen op een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

DE KLACHTEN DIE DAAR BIJ HOREN
Herbelevingen: U hebt last van flashbacks en nachtmerries of enge dromen. U beleeft de traumatische gebeurtenis(sen) opnieuw in uw hoofd. U voelt zich weer net zoals toen. Vermijden: U vermijdt situaties die aan het trauma herinneren. U wilt er niet over praten of aan denken. U heeft het gevoel geleefd te worden.
Verhoogde waakzaamheid: U staat altijd op scherp, schrikt snel, bent vaak geprikkeld en gespannen. U beleeft nergens meer plezier aan.

BEHANDELING BIJ BLG PSYCHOLOGEN
Bij PTSS maken we er meestal gebruik van EMDR. Daarnaast maken we ook gebruik van andere psychotraumatechnieken uit de cognitieve gedragstherapie.
Heeft uw partner/kind een trauma, dan wordt u als partner/ ouder indien nodig betrokken bij zijn/haar behandeling. U krijgt handvatten aangereikt over hoe u het beste om kan gaan met uw partner/ kind.
BLG Psychologen biedt naast gesprekken ook online hulp aan. We werken hiervoor met eHealthmodules van Therapieland. Er zijn ook een aantal modules ter voorbereiding van
EMDR.

Voor zeer complexe PTSS kunt u niet goed BLG psychologen terecht, u wordt dan verwezen naar een meer gespecialiseerde instelling die meer behandelmogelijkheden heeft

Voor meer informatie over trauma en EMDR kunt u terecht bij Vereniging EMDR Nederland.
www.emdr.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------