Welkom

Puzzel Sommige volwassenen, kinderen en jongeren krijgen te maken met psychische en/of gedragsproblemen die ze soms niet goed zelf kunnen oplossen. Deskundige hulp van een psycholoog kan dan nodig zijn.

BLG Psychologen is een zelfstandige psychologenpraktijk in Gorinchem, die zorg verleent in de Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ.

Wij behandelen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en kunnen naast de behandeling ook diagnostisch onderzoek verrichten. Bij bijvoorbeeld de volgende problemen kan een GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut van BLG Psychologen u of uw kind/jongere verder helpen:

  • Hinder in het functioneren door angst- of stemmingsklachten (o.a. angsten, paniekgevoelens, dwanggedachten en dwangklachten, somberheid en negatief zelfbeeld)
  • Problemen bij de omgang met anderen als gevolg van vaste reactiepatronen die niet altijd functioneel zijn (op privé gebied en/of op het gebied van werk of studie)
  • Opvoedingsproblemen met uw kind of puber, thuis of op school
  • Vragen over ADHD, Autisme spectrum problematiek en hoogbegaafdheid
  • Verwerkingsproblemen door ziekte, rouw of verlies van een naaste